Nahlížení do katastru nemovitostí

Katastr je veřejná listina, do kterého může každý nahlédnout a pořizovat si pro svou potřebu výpisy, opisy nebo náčrty.