Info z katastru nemovitostí

 

Nahlížení do katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí je veřejná listina, do kterého může každý nahlédnout a pořizovat si pro svou potřebu výpisy, opisy nebo náčrty.

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis můžete získat na všech katastrálních úřadech, prostřednictvím notářů a advokátů s on-line přístupem (dálkový přístup do KN) a služby Czech POINT. Dálkový přístup je možný pokud se zaregistrujete. Je zpoplatněný a používají jej orgány státní správy (bezplatně), realitní kanceláře, banky, odhadci a další.

Kromě výše uvedených možností lze nahlížet do katastru nemovitostí zdarma prostřednictvím internetu a to přes on-line aplikaci, kdy můžete získat vybrané informace o vlastnictví parcel, budov, bytů a nebytových prostor a informace o stavu řízení tj. v jaké fázi se schvalování nachází, jaká řízení byla v určitou dobu přijata pro účely: a) zápisu práv oprávněných subjektů nebo b) pro potvrzování geometrických plánů.

Toto nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné.

Pokud se vyžadují výpisy ze sbírky listin, je nutné prokázat svou totožnost a uvést účel pro, který jsou informace požadovány. Žádost je třeba podat písemně. Katastr pak tuto evidenci osob spravuje.

Pokud potřebujete vyhledat informace pro soukromé účely použijte termín „hospodářský účel“

Kolik zaplatíte?

Běžný výpis s maximálně dvaceti parcelami stojí 100 Kč nebo kolek ve stejné hodnotě. Pokud chcete prostou kopii ze sbírky listin zaplatíte 20 Kč za stranu vel. A4, pokud chcete ověřenou kopii, pak 50 Kč.