Evidence v katastru nemovitostí

V katastru nemovitostí se evidují:

  • pozemky v podobě parcel
  • budovy
  • byty a nebytové prostory
  • rozestavěné budovy, byty a nebytové prostory
  • stavby stanovené zvláštním předpisem