Katastr nemovitostí - Váš informační partner v obchodě s nemovitostmi.

Informační portál Katastr nemovitostí chce být vaším partnerem a pomocníkem při realizaci koupě či prodeje nemovitosti. Je zde připravena funkce Nahlížení do katastru nemovitostí zdarma a to přes on-line aplikaci, kdy můžete získat vybrané informace o vlastnictví parcel, budov, bytů a nebytových prostor a informace o stavu řízení tj. v jaké fázi se schvalování nachází, jaká řízení byla v určitou dobu přijata pro účely: zápisu práv oprávněných subjektů nebo pro potvrzování geometrických plánů. Toto nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Dále se zde můžete dozvědět podrobnosti o tom jak fungují katastrální úřady a jak a jaká dokumentace je potřeba, aby obchod s realitami byl stvrzen úředně a nabyl platnosti. V neposlední řadě si zde můžete postěžovat na postup úředníků Katastru nemovitostí a zveřejnit ji.

Historie

Katastr nemovitostí je soubor informací o nemovitostech z celé České republiky. Zahrnuje údaje o vlastnictví a jiných právech k nemovitostem (např. exekuce, věcná břemena, zástavní listiny, předkupní práva, apod), tzn. popis, soupis, geometrické a polohové určení. Katastr jak jej známe v současné podobě nabyl účinnosti ke dni 1. 1. 1993 vydáním základních zákonů a vyhlášek a postupně doplňován dalšími potřebnými zákony, vyhláškami a novelami.

Výpis z katastru

Výpis můžete získat na všech katastrálních úřadech, prostřednictvím notářů a advokátů s on-line přístupem (dálkový přístup do KN) a služby Czech POINT. Dálkový přístup je možný pokud se zaregistrujete. Je zpoplatněný a používají jej orgány státní správy (bezplatně), realitní kanceláře, banky, odhadci a další.

Kromě výše uvedených možností lze nahlížet do katastru zdarma prostřednictvím internetu a to přes on-line aplikaci, kdy můžete získat vybrané informace o vlastnictví parcel, budov, bytů a nebytových prostor a informace o stavu řízení tj. v jaké fázi se schvalování nachází, jaká řízení byla v určitou dobu přijata pro účely:

zápisu práv oprávněných subjektů nebo

pro potvrzování geometrických plánů.

Toto nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné.

Pokud se vyžadují výpisy ze sbírky listin, je nutné prokázat svou totožnost a uvést účel pro, který jsou informace požadovány. Žádost je třeba podat písemně. Katastr pak tuto evidenci osob spravuje.

Pokud potřebujete vyhledat informace pro soukromé účely použijte termín „hospodářský účel“